Cultuur

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Met cultuur bedoelen we alle gewoonten, tradities en (leef)regels van een volk of stam.

Begrippen[edit]

Cultuur
Alle gewoonten, tradities en (leef)regels van een volk of stam.