De regering

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
RTC-receptie Nederlandse regering, Bestanddeelnr 903-5675.jpg

De Regering (Inleiding)[edit]

De regering bestuurt ons land, we leven in een koninkrijk dus de koning en minister maken een deel van ons regering. Maar omdat tegenwoordig de koning niet meer zo veel macht heeft is het ministerie verantwoordelijk voor de regering. De ministers en staatssecretarissen dat kun je ook een kabinet noemen. De koning zit niet in het kabinet en de staatssecretarissen zitten weer niet in de regering.

Rechten en Taken[edit]

De regering bestaat dus uit een koning en ministers, maar het kabinet zorgt voor de rechten en taken niet de regering, want de koning hoort niet bij het kabinet. Het kabinet zorgt voor rechten zoals veiligheid en onderwijs maar deze rechten kunnen ze alleen bereiken door taken in te voeren zoals belastingen of het sluiten van verdragen. Ook het beslissen van nieuwe wetten helpt voor die rechten, maar voor dat hebben ze vaak hulpmiddelen zoals regelgevende bevoegdheden inzetten, en dat zijn bijdrage en belastingen.

Dat zijn dus de taken en rechten die het kabinet invoert, de regering die voert daarnaast all die dingen zoals: internationale verdragen en stelt het buitenlandse beleid vast, het regelt ook de defensie en benoemt burgemeesters.

Het Kabinet[edit]

Een kabinet bestaat dus uit ministers en staatssecretarissen. Een staatssecretaris ondersteunt een minister en die is weer politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Daarvoor moet hij vooral het vertrouwen hebben van de Tweede Kamer om de functie te kunnen vervullen en dat gaat meestal ook zo want meestal is de minister een lid van een van de partij in de Tweede Kamer.

Een kabinet kan ook tot val komen in een conflict tussen de partijen in de Eerste Kamer en de tweede, na elke Tweede Kamerverkiezing of na het val van een kabinet beginnen de verkiezingen van een nieuwe kabinet. Het doel van deze verkiezingen is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid en op anderzijds van de Tweede Kamer, en zodat het dan op een gezamenlijke oplossing kan komen.

Ministerie[edit]

De wetten van een regering worden bij een ministerie ingevoerd, maar ook bij het controleren van die wetten is er vaak een ministerraad nodig. Dat is een vergadering van alle ministers ook de ministers zonder portefeuille, en de leider van die vergadering is dan de minister-president (De minister-president word ook wel premier genoemd). Al die ministers hebben dan stemrecht, maar niet alleen de ministers ook de Staatssecretarissen hebben toegang als ze uitgenodigd worden voor de ministerraad.

Bovendien is de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Europese Raad van regeringsleiders. De minister-president speelt dus ook in het buitenland een grote rol.

De Regering (Slot/Samenvatting)[edit]

De regering is dus een centraal bestuur van ons land dat deel maakt van ministers en een Koning. Die koning zorgt daarvoor dat we in een koninkrijk leven maar hij heeft geen groot invloed om de regering, hij is meer voor het tentoonstellen. Op anderzijds heeft het kabinet wel invloed op de regering, ze bepalen de rechten en taken van het land.

Bronvermelding / Links[edit]

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/vraag-en-antwoord/wat-is-de-regering-en-wat-is-het-kabinet

https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpmxve/regering_en_kabinet

https://www.rijksoverheid.nl/regering

https://www.parlement.com/id/vh8lnhronvvx/regering

https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/nederland/regering-en-kabinet/

https://www.welklidwoord.nl/regering