Het opsporingsonderzoek

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding[edit]

Als de politie een boef wil opzoeken. Dan moeten ze informatie bij elkaar verzamelen om hem/haar te vinden. Dit noemen we het opsporingsonderzoek.

De opsproring: drie manieren[edit]

De politie gebruikt drie verschillende manieren voor drie verschillende situaties als ze een crimineel zoeken. Dat zijn de volgende drie:

  1. De eerste manier gebruiken ze als de politie denkt iemand iets heeft gedaan wat strafbaar is (iets wat niet mag volgens de wet). Ze sorteren dan alle informatie die ze hebben over de zaak en kijken wat belangrijk is. Dan gaat de informatie naar de officier van justitie en die kijkt wat ze ermee kunnen en of er genoeg bewijsmateriaal is om de boef op te pakken en voor de rechter te zetten. Deze manier noemen we de klassieke opsporing.
  2. De tweede manier is gebruiken ze als ze al ze een klein vermoeden hebben dat iemand iets illegaals doet of gaat doen. Hier hoeft geen strafbaar feit voor te zijn (bewijs dat iemand iets heeft gedaan wat niet mag volgens de wet). Vaak proberen ze hier criminelen mee op te zoeken die niet willen betrapt worden en die het heel goed kunnen verbergen. Dit gaat vaak over mensenhandel en drugsbendes. Deze manier noemen we de vroegsporing.
  3. De derde manier gebruiken ze om strafbare feiten te ontdekken. Maar ze gaan pas wat onderzoeken als ze eerst al iets strafbaars hebben ontdekt. Bijvoorbeeld als de oplitie kijkt of je te hard autorijdt, als je te hard rijdt (en dus iets doet wat strafbaar is) dan pas gaan ze verder kijken. Dit noemen ze de repressieve controle.

Kop 2 (75 woorden)[edit]

verhoor van verdachte en getuige[edit]

Een verhoor (gesprek, iemand uithoren) van de verdachte en getuige is erg belangrijk in een opsoringsonderzoek. Omdat je dan ook kan zien hoe de verdachte en de getuige reageren op de vragen die je stelt. En de getuige kan je belangrijke dingen vertellen.

Het verhoor van de verdachte proberen ze dicterbij de feiten te komen, ze zoeken voor antwoorden. De verdachte mag een advocaat bij dit gesprek hebben. Wat handig is voor de verdachte omdat de politie je moeilijke vragen kan stellen en de verdachte proberen kwetsbaar op te stellen zodat hij meer verteld. De advocaat kan ook namelijk vragen stellen aan de politie, opmerkingen maken en een time out vragen om even te stoppen met het verhoor.

Het verhoor van de getuige is ook belangrijk. Maar de politie probeert je hier niet kwetsbaar op te stellen. Omdat een getuige vrijwillig is. En er daardoor minder druk op je staat. Wel probeert de politie achter feiten te komen.

Slot[edit]

Een opsoringsonderzoek bestaat dus uit drie manieren: de klassieke opsporing, de vroegsporing en de repressieve controle. Daarnaast is het verhoor van de verdachte en getuige ook heel belangrijk tijdens het opsporingsonderzoek.

Bronvermelding[edit]

https://www.advocaatzoeken.nl/strafrecht-particulier/opsporingsonderzoek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opsporingsonderzoek