Jongeren strafrecht

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding[edit]

Kinderen van de leeftijd 12 tot 18 jaar die een strafbare gebeurtenis plegen, worden in beginsel geoordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar (ten tijde van het plegen van de gebeurtenis) geldt in principe het volwassenenstrafrecht. De rechter kan hier soms van verschillen, afhankelijk van de geestelijke ontwikkeling van de verdachten. Een belangrijke doelstelling van het bevelen van een straf is voorkomen dat iemand opnieuw een strafbare gebeurtenis pleegt.

Algemene jongeren strafrechten[edit]

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen een jeugdstrafrecht krijgen bijvoorbeeld een taakstraf of jeugddetentie krijgen. Een jeugddetentie is de vrijheidsstraf voor jongeren. De jongere moet voor een bepaalde periode in een rechtelijke jeugdinrichting verblijven. De maximale periode hangt af van de leeftijd. Als de jongere nog geen 16 jaar was op het moment dat hij de strafbare gebeurtenis pleegde, dan is deze periode 1 jaar. Was hij op dat moment 16 jaar of ouder dan is de maximale periode 2 jaar. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen. Gemeenten nemen wel maatregelen om antisociaal en agressief gedrag bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Bureau Halt[edit]

Een veel voorkomende straf voor jongeren is halt-straf. Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen hiermee in aanraking komen. Deze straf geeft jongeren de kans om hun fouten recht te zetten, door bijvoorbeeld schade te vergoeden en/of excuses aan te bieden aan de slachtoffers. Halt-straf is dan ook niet een echte straf, het is meer een vrijwillig alternatief om een echte straf te voorkomen. Om naar het halt bureau verwezen te worden, moet het gaan om een licht strafbaar feit zoals vernieling.

Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

Bronvermelding[edit]

https://www.rechtspraak.nl/Themas/berechting-van-jonge-verdachten | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/straffen-en-maatregelen-voor-jongeren | https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdstrafrecht_(Nederland) |

Links[edit]