Maatschappelijke problemen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
Werkomstandigheden in een ijzerwalsfabriek (Schilderij van Adolph Menzel uit ca 1875)

Inleiding[edit]

Iedereen heeft wel eens problemen. Denk bijvoorbeeld aan ruzie met je beste vriend of slechte cijfers op school. Dit noem je persoonlijke problemen. Jij alleen, of misschien een paar anderen, hebben last van dit probleem. Een probleem wordt een maatschappelijk probleem of maatschappelijk vraagstuk genoemd wanneer iedereen, of in ieder geval veel mensen, binnen een bepaald gebied ermee te maken hebben. Dit gebied kan bijvoorbeeld een land zijn, of de hele wereld. Daarnaast moet er ook sprake zijn van aandacht voor het probleem.

We spreken van een maatschappelijk probleem als:

  1. grote groepen in de samenleving er problemen van ondervinden;
  2. er tegengestelde belangen meespelen;
  3. een gemeenschappelijke oplossing nodig is;
  4. het probleem media-aandacht krijgt.

Voorbeelden van maatschappelijke problemen[edit]

Zoals verteld in de inleiding is een maatschappelijk een probleem wanneer iedereen of een grote groep in een bepaald gebied er last van heeft. Dit geld voor de hele wereld. Maar wat zijn eigenlijk maatschappelijke problemen? Er zijn een groot aantal problemen zoals:

  • Werk(loosheid)
  • De ongelijkheid tussen rijk en arm
  • Terrorisme
  • Vrouwen rechten
  • De Inkomsten van Dienstbanen

Dit zijn vooral grote problemen die eigenlijk afslepen over de hele wereld. Maar er zijn ook kleinere problemen die ook aanschouwd worden als een maatschappelijk probleem.

het oplossen van maatschappelijke problemen[edit]

Dus er zijn namelijk verschillende manieren om een samenleving tot een te brengen zijn er ook verschillende manieren om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit kan je doen door te kiezen uit Debat of strijd. Daar tussen in zijn er nog meer maar de vallen eigenlijk onder de twee hoofdmanieren. Mensen die vaak voor strijd kiezen zijn het vaak zo mee eens met hun idee / mening dat zij het niet nodig vinden om te debatteren en gelijk geweld gaan gebruiken wanneer ze niet te vrede zijn met de maatregelen die er zijn. Deze groepen komen bijna niet or zelfs niet voor in Nederland. Deze groep mensen komen vaker voor in het Midden-Oosten. Ook kun je ervoor kiezen om een debat te uitvoeren. Dit komt het meeste voor in Nederland. Hier mee kun in overleg met schillende kanten en kan je vaak bij een doel komen waar de meeste mensen er mee eens zijn. Dit voorkomt problemen zoals: rellen , overbelasting van de strijden en schade.

Slot[edit]

Dus een Maatschappelijke probleem kun je eigenlijk overal wel vinden. Ze hoeven niet al te groot zijn, als er maar een grote groep er last van heeft Deze problemen moeten vaak ook echt iets aangedaan worden vanwege vele mensen erbij zijn betrokken. Maar je hebt geleerd dat je de problemen kunt oplossen door 2 hoofdmanieren: Strijd of Debatteren.

Links en Bronvermelding[edit]