Macht en machtsmiddelen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding (25 woorden)[edit]

Macht is iets wat heel veel voor komt. Soms op een goede manier maar ook op een slechte mannier. Maar wat is macht eigenlijk en wat zijn de soorten en middelen?

Kop 1 (75 woorden)[edit]

Je hebt verschillende soorten macht. Bedrijfsmacht; hoe je de mensen kan aansturen en wat je positie in een bedrijf is. In de politiek bijvoorbeeld want die maken de regels. Uiterlijke macht, dit gaat vooral over hoe je er uit ziet. Stel je voor, iemand van 1,95 vertelt je dat je wat moet doen of anders slaat hij je in elkaar. Je hebt dan eerder de neiging om dit te doen dan wanneer iemand van 1,50 dit aan je vraagt. Dit is maar een voorbeeld maar er zijn er nog veel meer.

Kop 2 (75 woorden)[edit]

Machtsmiddelen zijn vooral dingen die iemand machtig maken. Dit zijn de machtspositie en de middelen: Fysieke middelen; als iemand sterk en groot is. Economische middelen; als iemand rijk is kan hij veel dingen kopen, ook kan hij bijvoorbeeld mensen omkopen. Informatiemiddelen, als iemand veel informatie heeft en kan krijgen, hij kan dit dan ook kan verspreiden. Hierdoor kan je veel macht hebben en/of krijgen. Iemand die dit soort dingen heeft is dus erg machtig. Hij kan op deze manier veel voor elkaar krijgen.

Kop 3 (75 woorden)[edit]

Er zijn 4 soorten machtsbronnen:

- Beloningsmacht, iets wat van 1 of meerdere beloningen afhangt. Bijvoorbeeld een geld beloning. - Afgedwongen macht, is als iemand wordt beïnvloed doordat hij wordt gechanteerd met straffen. - Legitieme macht, dit heeft te maken met wat voor leven de persoon leidt. Qua bedrijfs achtergrond bijvoorbeeld. - Expertisemacht, als iemand erg slim is en daardoor ook veel beter weet wat die zegt.


Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

Dit ging over macht, hoeveel verschillende volgordes er zijn en waar en wanneer het wordt gebruikt. Zo zie je maar weer hoeveel verschillende soorten macht er zijn. Ook waar macht aan ligt. Je ziet ook maar weer dat het er niet alleen maar om gaat hoe je er uit ziet. Maar nog veel meer andere redenen.

Bronvermelding[edit]

Links[edit]