Macht en machtsmiddelen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding (25 woorden)[edit]

Macht is iets wat heel veel voor komt. Soms op een goede manier maar ook op een slechte mannier. Maar wat is macht eigenlijk en wat zijn de soorten en middelen?

Kop 1 (75 woorden)[edit]

Je hebt verschillende soorten macht. Bedrijfsmacht, hoe je de mensen kan aansturen en wat je positie in een bedrijf is. In de politiek bijv. want die beslissen de regels. Uiterlijke macht, dit gaat vooral over hoe je er uit ziet. Stel je iemand van 1,95 en een kast van een vent verteld je dat je wat moet doen of hij slaat je dan doe je het eerder dan als een man van 1,50 en minder breed dat vraagt. En nog veel meer.

Kop 2 (75 woorden)[edit]

Machtsmiddelen zijn vooral dingen die iets macht maken. Dit zijn de machts positie en de middelen:.. Fysieke middelen, als iemand sterk en groot is. Economische middelen, als iemand rijk is zou hij veel dingen kunnen kopen en mensen zelf omkopen. Informatiemiddelen, als iemand veel informatie weet en kan krijgen dus ook kan verspreiden. Hierdoor kan je veel macht hebben/krijgen. Iemand die dit soort dingen heeft is dus erg machtig. Dus ook een voorsprong.

Kop 3 (75 woorden)[edit]

Er zijn 5 soorten machtsbronnen:

- Beloningsmacht, iets wat van 1 of meerdere beloningen afhangt. Bijvoorbeeld een geld beloning. - Afgedwongen macht, is als iemand word beïnvloed word door bedreigingen met straffen. - Legitieme macht, dit heeft te maken met wat de persoon voor leven leid. Qua bedrijfs achtergrond bijvoorbeeld. - Expertisemacht, als iemand erg slim is en daardoor ook veel beter weet wat die zegt. - Referentiemacht, dit is als je iemand onder de indruk over engt op basis van bewondering of overmacht.

Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

Dit ging over macht, hoeveel verschillende volgordes er zijn en waar en wanner het word gebruikt. Zo zie je maar weer hoeveel verschillende soorten macht er zijn. Ook waar macht aan ligt. Je zie ook maar weer dat het er niet alleen maar gaat hoe je er uit ziet. maar nog veel meer andere redenen.

Bronvermelding[edit]

Links[edit]