Opdracht LO

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
Typewriter Månsson.jpg

Je gaat een artikel schrijven over surfen en de surfsport. Een artikel is is dit geval een informatieve tekst met uitleg en voorbeelden. Bij deze opdracht is de tekst bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dus leerlingen van ongeveer 12-14 jaar.


Typewriter Adler No. 7 (3).jpg

Werkwijze[edit]

American-typewriter-typeface-spec.svg
 • Schrijf het helemaal zelf. Als je stukjes tekst van internet kopieert en plakt, wordt het artikel zonder meer afgekeurd.
 • Maak gebruik van meerdere bronnen voor informatie (teksten, video's).

Stap 1: zoek informatie[edit]

Kijk op de volgende sites voor informatie over het onderwerp:

Of zoek via een zoekmachine naar informatie (Google).

Als je bruikbare informatie hebt gevonden, kopieer en plak de link dan in jouw tekstdocument. Deze links komen later onder je artikel bij de bronvermelding.

Stap 2: ordenen van informatie[edit]

Zet de gevonden informatie op een rijtje: wat wil je precies gaan schrijven? Gebruik hiervoor steekwoorden en denk alvast na over en alinea-indeling. Uiteindelijk maak je 6 alinea's en maak je gebruik van 700-800 woorden:

 • inleiding (100 woorden)
 • kern 1 (150 woorden)
 • kern 2 (150 woorden)
 • kern 3 (150 woorden)
 • kern 4 (150 woorden)
 • slot (50 woorden)

Stap 3: schrijf een inleiding[edit]

Chimpanzee seated at typewriter.jpg

In de inleiding vertel je wat het onderwerp betekent en waar het over gaat. Maak gebruik van voorbeelden en beschrijf in eenvoudige taal zo goed mogelijk waar dit onderwerp mee te maken heeft.

Stap 4: schrijf een middenstuk[edit]

Hier vertel je wat meer over het onderwerp. Zaken die in de inleiding niet genoemd zijn. Je legt belangrijke onderdelen uitgebreider uit. Voor elk deel-onderwerp gebruik je een nieuwe alinea. Dus in het middenstuk kun je meerdere alinea's maken.

In dit geval kun je de volgende zaken bespreken:

 • de geschiedenis van de surfsport;
 • de cultuur rondom surfen;
 • technieken en stijlen;
 • bekende personen in de surfwereld en wedstrijden;
 • enz.

Stap 5: schrijf een slot[edit]

In de laatste alinea vertel je een laatste dingen over het onderwerp, of je geeft een samenvatting of overzicht.

Stap 6: bronvermelding/links[edit]

In de bronvermelding zet je de links naar de webpagina's waar je de informatie vandaan hebt. Dit moet precies zijn. Dus een link naar een specifiek artikel of stuk informatie en niet de algemene website.

Dus wel: https://wikikids.nl/Surfen_(op_de_zee)

En niet: https://wikikids.nl/

Stap 7: afbeeldingen toevoegen[edit]

Je kunt de afbeeldingen aan de tekst toevoegen door deze te kopieren en te plakken. Zet dan wel de link naar de plek op internet waar deze afbeelding vandaan komt in de <>b>bronvermelding.

Stap 8: tekst opmaken[edit]

Typewriter apostrophe.png

Zet het lettertype op Arial of Verdana en de lettergrootte op 11. Zorg dat de alinea-indeling klopt en maak gebruik van witregels voor de leesbaarheid. Maak de tussenkopjes iets groter (12-14) en de titel groot (14-18).

Stap 9: spelling en zinsbouw controleren[edit]

Lees de tekst vanaf begin tot eind nog een paar keer goed door en controleer of de spelling juist is. Ga ook na of de zinnen niet te kort of te lang zijn en of het gemakkelijk te lezen is.

Stap 10: verzenden of publiceren[edit]

Deel het document met de leerkracht via de mail met een link naar het cloudbestand. Zet ook in elk geval je naam en het onderwerp in de mail.

Als je een bestand als bijlage stuurt, zorg dan dat het een pdf of Word-document is (en bijvoorbeeld geen Pages-bestand).

Beoordeling[edit]

1. De gevonden informatie past goed bij het onderwerp en behandelt verschillende deelonderwerpen. 10 punten
2. De informatie is geschikt en goed leesbaar voor de doelgroep                  10 punten
3. In de inleiding wordt met behulp van voorbeelden verteld waarover het onderwerp gaat.      10 punten
4. In het middenstuk wordt uitgebreid(er) op het onderwerp ingegaan.                10 punten
5. In het slot wordt een in het algemeen nog iets over het onderwerp verteld.           10 punten
6. In de bronvermelding staan links naar de gebruikte informatie en afbeeldingen.         10 punten
7. De afbeeldingen passen bij de tekst en de bronnen worden vermeld                10 punten
8. Er is gebruik gemaakt van alinea's, witregels en tussenkopjes.                 10 punten
9. De spelling klopt en zinsbouw leest prettig.                          10 punten
10. De opdracht is ingeleverd zoals voorgeschreven.                        10 punten

Samengevat[edit]

 • Geschreven voor leerlingen van 12-14 jaar
 • 700-800 woorden
 • 6 alinea's
 • Bronvermelding (met complete links)
 • Afbeeldingen met bronvermelding