Parlementaire democratie

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding[edit]

Een parlementaire democratie is een democratie waarbij de burgers via gekozen mensen in het parlement, invloed hebben op het beleid.

Geschiedenis[edit]

Parlementaire Democratie is ontstaan omdat de centrale politiek in de middeleeuwen uiteen viel, hierom gingen steden en leenheren hun privileges verdedigen in de Statenvergaderingen. Dit was de basis van het parlementaire stelsel, al was dit er nog niet. Nadat de burgers meer invloed kregen kon hier ook nu ook een echt begin aan komen, de burgers stuurden meerdere vertegenwoordigers van hun stand om hun te verdedigen en te vertegenwoordigen in de Statenvergaderingen, al was dit wel nog lastig omdat de Adel en geestelijken wel nog meer invloed hadden. Hier kwam echter ook een einde aan toen de standen werden afgeschaft.

Wat is democratie[edit]

Er zijn 2 verschillende vormen van democratie, dit zijn directe en indirecte democratie.

Bij een directe democratie stem jijzelf direct mee over de wetten, jouw stem maakt in dit geval ook echt uit, omdat het een enorm verschil kan maken, dit is wel langzamer omdat er veel meer mensen zijn die er op moeten stemmen.

Bij indirecte democratie stem je op iemand als vertegenwoordiger die dan namens jou op de wetsvoorstellen gaat stemmen. Dit is sneller en handiger voor een groot volk omdat de vertegenwoordigers dan de enige zijn die gaan stemmen, waardoor er dus minder stemmen geteld hoeven worden.

politieke stromingen[edit]

Politiek stromingen zijn groepen waar je verschillende politieke partijen met ongeveer dezelfde politiek ideologieën kan onderverdelen. De grotere groepen hieronder zijn het liberalisme en het socialisme.

Bij het liberalisme gaat het vooral om vrijheid, zowel persoonlijke als economische. Bij het liberalisme komt het op neer dat de overheid zich niet veel met het volk wilt bemoeien, ze zijn er vooral om orde en gezag te handhaven.

Bij het socialisme gaat het vooral om vrijheid. Dit houdt in dat inkomens, macht en kennis zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. De overheid is hier een sturende overheid om deze punten dan ook tot stand te krijgen.

Slot/samenvatting[edit]

Parlementaire democratie is de vorm van democratie waar wij nu in leven, met de indirecte democratie als basis. In deze democratie heb je verschillende politieke stromingen. De 2 meest bekende zijn het liberalisme en het socialisme, waarbij het bij liberalisme gaat om een terughoudende overheid en een sturende overheid bij het socialisme.

Bronvermelding[edit]

Begrippen[edit]