Politieke stromingen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding[edit]

Politikie stromingen zijn verschillende groepen/categorieën waar meerdere politieke partijen kunnen onder leiden . Een politieke stroming heeft namelijk bepaalde normen en waarden waar meerdere politieke partijen achter kunnen staan. Zo zijn er dus meerdere en niet één omdat mensen allemaal verschillende normen en waarden hebben.

Klein beetje geschiedenis[edit]

Jaren geleden ging het ietsjes anders dan in de politiek waarin wij nu leven. Het was namelijk zo dat alleen mannen mochten stemmen . Ook niet alleen mannen maar juist de rijke mannen. De vrouwen hadden helemaal geen stem rechten, ook niet het rijkste van het rijkste. De meeste mannen in die tijd waren vooral liberalen. Want het liberalisme hielp het meeste de rijke lui in die tijd. Na jaren waren mensen het er niet mee eens en zo begonnen er allemaal verschillende politieke stromingen tevoorschijn te komen die men hielp om hun waarden en normen te verdedigen.

verschillende Politieke stromingen[edit]

Links & rechts[edit]

Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

Bronvermelding / links[edit]