Rechten en plichten

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding[edit]

Rechten en Plichten heb je nodig als je bijvoorbeeld minderjarig bent, dan mag je nog geen abonnement aflsuiten, een contract tekenen of een bankrekening openen. Dat mag je pas als je 18 bent. Tot die tijd heb je daar je ouders of verzorgers voor nodig. Maar niet voor alles, ook minderjarigen hebben rechten en mogen zelfstandig bepaalde dingen doen.

Rechten[edit]

Alle kinderen hebben recht op een veilig thuis en mogen niet mishandeld worden of misbruikt. Ouders of verzorgers moeten goed voor ze zorgen en voldoende aandacht en liefde geven. En er moet duidelijk gemaakt worden dat kinderen niet mishandeld mogen worden.

En daarom zijn er een aantal rechten gemaakt:

 • recht op inspraak,
 • recht op onderwijs,
 • recht op bescherming tegen mishandeling en geweld,
 • recht op bescherming tegen discriminatie,
 • recht op een eigen geloof,
 • recht op identiteit,
 • recht op gezondheidszorg,
 • recht op informatie,
 • recht op privacy,
 • recht op voeding en huisvesting,
 • recht op opgroeien bij de ouders en
 • recht op een advocaat en kinderrechter.

Plichten[edit]

Plichten hebben bijvoorbeeld ouders. Zij moeten hun kind verzorgen en opvoeden. Zij moeten handelen in het belang van het kind en rekening houden met wat hun kind zelf wil en kan. Een minderjarige heeft voor handelingen toestemming van zijn ouders nodig. en als een kind en jongere heb je bijvoorbeeld recht op een eigen mening, maar dat geeft je niet het recht om onbeleefd te zijn tegen je ouders. Als je zegt wat je vindt, mag je anderen niet discrimineren. Je hebt ook recht op onderwijs, maar daarmee ook de plicht om naar school te gaan. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen kinderarbeid, maar dat ontslaat je niet van de plicht om een mee te helpen in het huis.

Slot: Rechten en plichten[edit]

Dus eigenlijk heb je rechten die je beschermen voor mishandelingen, maar ook plichten die je moet voldoen om geen last te zijn voor de maatschappij en individuele personen. Voorbeelden van rechten die iedereen in Nederland heeft vind je in de grondwet. Een voorbeeld van een plicht is bijvoorbeeld: je aan de wet houden en belsting betalen.

Bronvermelding en links[edit]

https://jiphaaglanden.nl/themas/recht/rechten-plichten-2/

https://www.startpagina.nl/v/categorieen/vraag/378271/plichten-jongeren/

https://www.dekinderombudsman.nl/waar-heb-ik-recht-op

http://www.kinderrechten.nl/p/19/151/kinderrechten