Referentiekader en selectieve waarneming

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Referentiekader en de selectieve waarneming heeft heel veel te maken met ons sociale leven en de echte waarneming van de werkelijkheid in de maatschappij. Maar wat houd dit nou precies in? Wat doen wij dan als mens zonder dat we het door hebben?

Referentiekader[edit]

Het referentiekader moet je eigenlijk zien als een soort bril die je eigen waarneming filtert van de dingen die om je heen gebeuren. Iedereen heeft zijn of haar eigen referentiekader en kijkt anders naar de waarneming van het leven.

Wij passen het referentiekader aan, aan onze sociale situatie. Deze sociale situatie bestaat uit dingen die gebeuren in ons dagelijks leven (normen en waarden) , in welke omstandigheden wij verkeren en het milieu waaruit wij afkomstig zijn.

Ook passen we het referentiekader aan, aan onze opvoeding, onderwijs, opleiding en cultuur. Hierin leren wij van de ervaringen van onze voorgangers. Hoewel iedereen een eigen referentiekader heeft overlappen er ook heel veel zaken. Hoe komt dit? Sommige mensen hebben bijvoorbeeld dezelfde cultuur en daarmee samenhangende opvoeding, waardoor ze hetzelfde denken over bepaalde dingen. Zo zijn er nog wel meer dingen die overlappen omdat sommige mensen toch dezelfde waarneming hebben, door de opvoeding of opleidingen.

Selectieve waarneming[edit]

Wij als mensen kunnen niet alles waarnemen. Als we dat wel zouden kunnen zouden we helemaal gek worden. Dan zie je, hoor je, voel je en proef je alles. Als mensen over de werkelijkheid praten over welke werkelijkheid hebben we het dan? Iedereen heeft het over zijn of haar eigen werkelijkheid.

De selectieve waarneming gaat niet alleen over specifieke ervaringen van mensen maar ook over emoties en persoonlijke voorkeuren.

Wat wij als mensen vaak in het dagelijks leven meemaken is dat wanneer wij 1 keer hebben opgelet op een rode auto of hebben gepraat over een rode auto je alleen nog maar rode auto´s ziet. Dit komt alleen omdat de selectieve waarneming die informatie waarneemt die in jouw referentiekader past.

Ook kunnen mensen je heel snel overtuigen. Als jij er niet in gelooft maar 5 vrienden van jou geloven dat wel en die overtuigen jou door argumenten te geven dan wordt jij er zo van overtuigd dat je je eigen mening verandert. Dit zijn allemaal voorbeelden van selectieve perceptie.

  • selective perceptie: Wat wij zien en horen
  • selective exposure: Waarvoor wij ons openstellen
  • selective retention:Wat we onthouden van wat we waarnemen

Waarneming van de werkelijkheid[edit]

Iedereen ziet dezelfde waarneming van de werkelijkheid. Iedereen kijkt namelijk anders naar de werkelijkheid.

Onze waarneming is gebaseerd op kennis die we al bezitten en die we meegekregen hebben. De hoeveelheid informatie en kennis waarover iemand beschikt is bepalend voor wat die persoon waarneemt. Onze waarneming wordt ook beïnvloed door de voorkeuren en afkeuren van personen. Deze worden bepaald door de sociale verhoudingen. Dit doet iedereen individueel vanuit zijn of haar eigen omgeving.

Mensen reageren allemaal anders op dezelfde gebeurtenissen. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen zakelijke werkelijkheid en de beleefde werkelijkheid. Mensen handelen vooral naar wat ze geloven wat de werkelijkheid is.

Samenvatting[edit]

Wij als mensen registreren en kijken verschillend naar de werkelijkheid. Ieder mens heeft dus zijn of haar eigen waarneming. Dus wat is dan de echte waarneming? Die is er niet echt, want iedereen kijkt er anders naar. Dit komt ook door de opvoeding, cultuur en opleiding. Sommige mensen hebben dezelfde cultuur waardoor ze misschien hetzelfde in dingen zien. Dit zelfde kan ook bij gelijke opvoeding of opleiding. Je hebt dus 2 soorten waarnemingen: een referentiekader dat is een soort bril die je waarnemingen filtert, en een selectieve waarneming dit is de waarneming over alles wat we zien en horen daarin heb je weer verschillende waarnemingen. Maar om niet alles te hoeven horen, te proeven en te zien hebben we een referentiekader nodig om het te kunnen filteren anders worden we gek.