Regels en wetten

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Wetten zijn regels gemaakt door de overheid waar het volk zich aan moet houden. Wetten helpen een samenleving goed te functioneren. Als er geen wetten zouden zijn zou de sterkste van de groep altijd zijn wil krijgen. Wanneer je een wet overtreed kan je gestraft worden, in vorm van een boete of gevangenisstraf. Niet iedereen kent alle wetten uit zijn hoofd daarom zijn ze opgeschreven in verschillende wetboeken.

Wetboek[edit]

Omdat er zo veel wetten zijn kunnen deze niet allemaal in 1 boek opgeschreven worden. In Nederland hebben we de volgende wetboeken: Burgerlijk Wetboek Wetboek van Koophandel Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering. En boeken die wij gebruiken en ook door andere landen worden gebruikt zijn: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Militair Strafrecht. Het belangrijkste wetboek is d het boek waar de grondwet in staat. De grondwet is het begin van alle wetten, deze is sinds 1983 niet veranderd. De eerste regel van de grondwet is: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Dit betekent dat iedereen gelijk is.

Geschiedenis[edit]

In de 22e eeuw V.Chr had de oude Sumerische heerser Ur-Nammu de eerste wettekst geformuleerd, koning Hammurabi de Babylonische ontwikkelde deze wet verder rond 1760 V.Chr door deze in steen te codificeren en in te schrijven. Hij plaatste deze stenen door heel het koninkrijk, voor het hele volk te zien. Als je kijkt naar Het oude India en China, vertegenwoordigen zij verschillende rechtstradities en hebben historisch gezien onafhankelijke scholen. In India werd de Hindoeïstische rechtstraditie, samen met het islamitische recht, beide verdrongen door het gewoonterecht, recht dat geleidelijk en onbewust is ontstaan, toen India deel ging uitmaken van het Britse Rijk. De Oost-Aziatische rechtstraditie weerspiegelt een unieke mix van religieuze invloeden. Japan was het eerste land dat begon met de modernisering van zijn rechtssysteem langs westerse lijnen, door delen van het Franse, maar meestal ook het Duitse burgerlijk wetboek in te voeren.

Nationaal Gerecht[edit]

De nationalen gerechten zijn de overzichten van het gerecht per land. Traditioneel wordt het nationale recht ingedeeld in twee groepen:

1. Publiekrecht: Het publiekrecht regelt het functioneren van de staat, de verhoudingen tussen particulieren en de staat op het moment dat de staat gebruikmaakt van haar exclusieve bevoegdheden, en de verhoudingen tussen verschillende staatsorganen. Tot het privaatrecht horen onder anderen, het burgerlijkrecht en het handelsrecht/commercieel recht.

2. Privaatrecht: Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen particulieren onderling, zoals het recht tussen burgers onderling, bedrijven onderling, tussen burgers en bedrijven.

Slot[edit]

Zoals we hebben gezien zijn wetten er dus al heel lang en zijn erg belangrijk voor de welvaart en staat van een land, zonder wetten zouden landen oncontrolbaar zijn en enorm chaotisch. Hiervoor zijn nationaal gerechten dus erg handig, dit verbeterd de communicatie particulieren en het functioneren van de staat.

Bronvermelding[edit]

Links[edit]

https://wikikids.nl/Wet https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek https://en.wikipedia.org/wiki/Law#History https://wikikids.nl/Grondwet https://www.deepl.com/translator