Sociale cohesie

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

sociale cohesie, wat is dat precies? sociale cohesie duid op de samenhang van de maatschappij.in de samenleving zijn we verbonden met elkaar. bijvoorbeeld door armen en werkelozen niet buiten te sluiten. hierdoor voelen we, ondanks dat we verschillend zijn, ons toch verbonden met elkaar.


Met sociale cohesie bedoeld men dat ze zich verbonden voelen, bijvoorbeeld bij voetbal. Als een grote groep mensen (bijvoorbeeld Ajax supporters) bij elkaar staan en hun team aanmoedigen voor een wedstrijd is de kans groot dat ze zich verbonden voelen met de andere Ajax supporters omdat ze samen voor hetzelfde team zijn. Hetzelfde geld bijvoorbeeld in de verenigde staten, waar de democraten deze verkiezingen gewonnen hebben. Alle democraten zijn feest aan het vieren op de straten omdat hun gekozen leider ook daadwerkelijk heeft gewonnen. De democraten voelen zich hier verbonden met elkaar.


Voelen mensen zich niet of in mindere mate betrokken voelen bij de maatschappij of zich buitengesloten voelen bij een bepaalde groep zullen ze minder snel om hulp vragen. Men vertrouwd elkaar steeds minder en mensen vertrouwen steeds minder in de gemeenschap om hun heen. sociale cohesie is dus heel belangrijk voor de maatschappij.


kortom, sociale cohesie is het verbonden en betrokken voelen van de maatschappij. het is een belangrijk aspect van de maatschappij.

https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/maatschappijleer/sociale-cohesie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_cohesie#:~:text=Sociale%20cohesie%20duidt%20op%20de,een%20samenleving%20bij%20elkaar%20houdt.