Straffen door de eeuwen heen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
Women's prison punishment (early modern era).jpg

Inleiding[edit]

De straffen die vanaf de 14e eeuw tot aan het einde van de 18e eeuw werden toegepast in Nederland waren lijfstraffen, doodstraffen, onterende straffen, boetedoeningen, vrijheidsstraffen en vermogensstraffen. En alle jaren voor 1795 werden mensen vooral doodgeslagen, onthoofd of door vieren gedeeld als doodstraf.

Lijfstraffen[edit]

Bij lijfstraffen moet je vooral denken aan martelingen, mensen werden vastgebonden op houten balken en vervolgens werden hun ledematen gebroken door met een rad op een ledemaat te slaan. Daarna werden er met een tang stukken uit hun rug geknepen en vervolgens werden ze opgehangen. Lijfstraffen waren verminkende straffen, het afhakken van ledematen, brandmerken, verminking van tong, neus en oren maar ook afhakken van ledematen. De beul mocht met allerlei gereedschap mensen een lijfstraf aandoen. Ledematen, vingers en hoofden werden afgehakt. Hij kon ook brandmerken met een brandijzer. Messen, priemen, tangen, bijlen, roeden en brandijzers behoorden tot dit assortiment. Als je werd gestraft met een lijfstraf had je hierna geen eer meer van het volk, ook was je een aantal ledematen kwijt. Verdachten moesten natuurlijk verhoord worden, maar als de verdachten niets wilde zeggen werden ze gemarteld. Doordat ze gemarteld werden biechtten ze sneller dingen op. Zo een soort verhoor heette het pijnlijke verhoor. Bij het pijnlijke verhoor gebruikte men altijd duimschroeven, maar later ook zwaardere middelen, zoals een wipgalg. De verdachte werd aan een touw gebonden en hij werd langzaam naar het plafond getrokken tijdens het verhoor. Soms werd de verdachte ook met een gewicht aan zijn voeten naar het plafond getrokken, dan kreeg de verdachte nog iets meer pijn. Als hij op een goeie hoogte was lieten ze hem vallen tot net boven de grond. De schok die dan volgde was ook erg pijnlijk, hierbij brak de verdachte vaak zijn schouder.

Doodstraffen[edit]

Bij doodstraffen worden mensen zo erg gestraft dat ze dus overlijden. In 1534 werden mensen aan een staak (lang stuk hout) gebonden en in een strooien huisje verbrand. Bij de galg werd je aan je nek opgehangen door middel van een strop aan een houten constructie, je stond dan op een verhogen wanneer het touw (de strop) om je nek werd geknoopt, de verhoging werd dan onder je voeten vandaan getrapt en dan brak je je nek. De galg was vooral voor de gewone mensen die een misdaad hadden begaan. Maar de ergste straf die een mens kon krijgen was radbraken. Dan werd je vastgebonden met handen en voeten op het radbraakkruis en werd je door de beul (iemand die doodstraffen uitvoert) kapotgeslagen. Aan het einde werd je dan onthoofd door de beul, op een ijzeren pin geprikt en op het radbraakhuis gezet.

Afgeschafte straffen[edit]

De tortuur, ook wel pijnigen genoemd, werd in 1798 afgeschaft en de lijfstraf werd in 1854 afgeschaft. Geselen behoort ook tot de lijfstraffen, maar deze straf werd 16 jaar later afgeschaft, op 4 april 1870.

Le Gevangenpoort à La Haye.jpg

Straffen die we nu nog kennen[edit]

De boetedoeningen, dit waren boetes die mensen dan moesten betalen, dit werd gedaan met het inleveren van stenen voor bijvoorbeeld een overheidsgebouw, of wel met gewoon geld. Boetes kennen we nu nog steeds in de vorm van geld. Ook gevangenisstraf bestond vroeger al, dit was dan voor criminelen die soms levenslang vast bleven zitten.

Slot[edit]

Dus de straffen die vanaf de 14e eeuw tot het einde van de 18e eeuw werden uitgevoerd waren vooral doodstraffen en lijfstraffen. Er waren hele heftige straffen die soms tot de dood leidden en er waren straffen waar alleen de eer weg was voor je. Er waren ook wat bekende straffen die nu nog steeds voorkomen, zoals de gevangenisstraf.

Bronvermelding[edit]

https://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/strafrecht-in-historie/1223-18-overzicht-toepassing-straffen-van-de-14e-tot-het-eind-van-de-18e-eeuw