Veiligheid en vrijheid

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Veiligheid en vrijheid

Inleiding

Staten hebben de taak om hun volk te beschermen tegen terreuraanslagen, bedreigingen en gewelddadige extremisme. Extremisme is dat een persoon zijn doelen wil bereiken tot het uiterste. Mensen zijn vrij in keuze van geloof, werk en het kiezen van een partner. De vrijheden verschilt per land.

Hoe werkt de vrijheid in Nederland?

Met een grondwet willen wij een vredige samenleving creëren. Hiervoor is het wel belangrijk dat elke burger zich aan de regels houdt. In de wet staat dat je vrijheid van meningsuiting hebt, dat betekent ook dat je de meningen van andere mensen moet accepteren. Het is wel zo dat wetten soms kunnen botsen. Een voorbeeld is het boerkaverbod, het boerkaverbod is eigenlijk in strijd met de vrijheid van godsdienst. De rechter mag uiteindelijk bepalen welke wet dan voorrang krijgt.

Veiligheid in Nederland

Er zijn zes veiligheidsbelangen vastgelegd in Nederland. 1. Territoriale veiligheid. 2. Fysieke veiligheid. 3. Economische veiligheid. 4. Ecologische veiligheid. 5. Sociaal en politieke stabiliteit. 6. Internationale rechtsorde.

Territoriale veiligheid gaat over het functioneren van Nederland en haar bondgenoten. Fysieke veiligheid gaat over het beschermen van mensen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Economische veiligheid gaat over het ongestoord functioneren van de economie. Ecologische veiligheid gaat over het blijven bestaan van de natuurlijke leefomgeving in en vlakbij Nederland. Sociaal en politieke stabiliteit gaat over het goed met elkaar kunnen samenleven binnen de Nederlandse democratische rechtstaat. Internationale rechtsorde gaat over functioneren van het internationale stelsel van normen en afspraken.

Slot

Nederland heeft veel wetten voor de vrijheid en gelijkheid. Toch heeft het grondwet ook veel beperkingen, want er zijn veel regels die met elkaar botsen, denk aan het boerkaverbod en vrijheid van godsdienst. Veiligheid is belangrijk voor elk land en we nemen dat erg serieus. Mensen die werken bij de politie en brandweer spelen een grote rol bij de veiligheid van een land. Niet in elk land is de vrijheid en veiligheid goed samengesteld en dat komt vaak door armoede of door religieuze redenen.

Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

Nationale Veiligheid|RIVM https://www.mrchadd.nl/academy/samenvattingen/maatschappijleer/rechtsstaat-hoofdstuk-2

Links[edit]