Verdeling van de machten

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding In deze tekst zullen we u uitleggen hoe de verdeling van machten werkt en wat dat is. Wat is de trias politica? Hoe is het ontstaan?

Geschiedenis van de verdeling van de machten[edit]

Charles Montesquieu, die leefde in de verlichting, is de bedenker van de verdeling van de machten. Hij schreef er een boek over in 1748. Hij is de eerste die er over is gaan filosoferen. Hij concludeert dat er drie machten zijn die gescheiden moeten worden:

  • Wetgevende macht
  • Uitvoerende macht
  • Rechterlijke macht

Volgens hem moeten deze machten elkaar controleren en moet de macht niet meer bij een kleine groep mensen liggen. Ook moeten deze machten gelijkwaardig zijn. Er moet geen macht zijn die de bovenhand heeft.

Wetgevende macht[edit]

Eén van de drie onderdelen van de verdeling van de machten is de wetgevende macht. Dit is de Tweede Kamer (het parlement) en de Senaat (de eerste kamer). In de Tweede kamer zitten 150 mensen (parlementsleden), iedereen boven de 18 jaar mag deze mensen kiezen. Meestal is dit om de vier jaar. Zij maken dan voor ons de wetten. In de wetten staan de dingen opgeschreven waar iedereen in Nederland zich aan moet houden bijvoorbeeld dat niemand mag stelen of dat je dingen niet in de brand mag zetten. Als de Tweede Kamer een wet heeft gemaakt en daar de meerderheid van het aantal mensen in de Tweede Kamer vóór hebben gestemd (75 mensen) dan gaat de wet naar de Eerste kamer. Hier zitten 75 mensen die iedereen boven de 18 jaar ook indirect mag kiezen. Dit gaat via de provinciale staten verkiezingen. Hierbij kiezen we mensen die dan de 75 mensen voor ons kiezen. Als een wet dan bij de Eerste Kamer behandeld wordt, wordt alles nog bekeken of het wel klopt. Als dat het geval is wordt er opnieuw overgestemd en als hier ook een meerderheid vóór is (38 mensen) dan wordt de wet aangenomen en dus staat het in het wetboek. Vanaf dan moet iedereen in Nederland zich eraan houden.

Uitvoerende Macht[edit]

Het derde onderdeel van de verdeling van de machten is de uitvoerende macht. Dit bestaat uit alle ministers, staatssecretarissen (de regering) en ambtenaren. Zij houden zich vooral bezig met de uitvoering van de wetten maar bedenken en maken ze zelf ook. De Tweede kamer controleert ook of al deze mensen hun werk goed doen en of zij zich ook wel aan de wet houden.

De rechterlijke macht[edit]

In Nederland bestaat de rechtelijke macht uit de rechters en het openbaar ministerie. Rechters mogen wetten niet controleren of aanpassen. De Rechtelijke macht bepaald hoe rechtbanken georganiseerd worden en welke rechters er worden aangesteld. Het OM wordt deels beïnvloedt door uitvoerende macht. Het OM valt namelijk onder het ministerie van Justitie.

Slot[edit]

De verdeling van de machten bestaat dus uit drie onderdelen: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijkenmacht. Zij controleren elkaar. Op deze manier proberen we alles zo eerlijk mogelijk te doen en om te zorgen dat juiste de dingen gebeuren in Nederland die wij (alle inwoners van Nederland) willen. Dit systeem dat ook wel de trias politica wordt genoemd is in 1748 bedacht door Charles de Montesquieu en nu, 272 jaar later, gebruiken wij dit nog steeds.

Bronnen en links[edit]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica


https://historiek.net/trias-politica-in-nederland/1145/

https://historiek.net/trias-politica-in-nederland/1145/