Verkiezingen

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Inleiding (50 woorden)[edit]

De verkiezingen is de tijd dat wij direct of indirect stemmen op wie de wil van ons volk vertegenwoordigd bij bijvoorbeeld de gemeenteraad of de 2e kamer. Onze stemmen hebben invloed op deze verkiezingen en daarmee op de besturing van het land. Hier valt onder andere de belastingen, het vluchtelingenbeleid en defensie onder.

een stemformulier van een verkiezing

Verkiezingen in Nederland (120 woorden)[edit]

Er worden allerlei verschillende verkiezingen gehouden in het koninkrijk der Nederlanden, sommigen van deze verkiezingen zijn directe, de andere zijn getrapte verkiezingen. Een directe verkiezing is een verkiezing waar iedereen in Nederland met actief kiesrecht kan stemmen. Bij een getrapte verkiezingen kunnen alleen bepaalde mensen stemmen. Zo kan jij op de 2e kamer stemmen maar niet op de 1e. deze worden namelijk gekozen door de provinciale staten en het kiescollege voor de eerste kamer.

In het koninkrijk der Nederlanden zijn er in totaal 8 verkiezingen, deze verkiezingen zijn voor het Europese parlement, de 1e kamer, de 2e kamer, de gemeenteraad, de provinciale staten, het waterschap, de eilandsraad en het kiescollege voor de eerste kamer. De Eilandsraad en het kiescollege voor de eerste kamer zijn verkiezingen die worden gehouden in Caribisch Nederlands.

Actief en passief stemrecht (120 woorden)[edit]

Niet iedereen kan zomaar op de verkiezingen in Nederland stemmen, om dit wel te kunnen moet je een Nederlandse nationaliteit hebben of 5 jaar in Nederland wonen en 18 jaar zijn. Als je dan 18 bent krijg je je actieve en passieve kiesrecht, je actieve kiesrecht houdt in dat je mag stemmen terwijl passief inhoudt dat je jezelf verkiesbaar mag maken als onderdeel van een partij.

Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regel. Bij gemeenteraadsverkiezingen kan er namelijk ook iemand onder de 18 gekozen worden, al moeten ze dan wel wachten totdat ze 18 zijn voordat zij op hun zetel plaatsnemen. Natuurlijk kan jouw kiesrecht ook ingeperkt of ingenomen worden als het blijkt dat je door redenen niet fatsoenlijk capabel bent om goed voor jezelf te kunnen kiezen of gekozen te worden.

Campagne (120 woorden)[edit]

Al ver voordat de verkiezingen zijn stellen partijen al een campagneteam samen. In dit campagneteam zitten natuurlijk niet alleen mensen van de partij, maar ook Spindoctors. Dit zijn communicatiedeskundigen die kandidaten adviseren over hoe ze een zo positief mogelijk imago kunnen behouden. Dit campagneteam houdt zich bezig met van alles, zoals de verkiezingsstrategie. Dan heb je ook nog de lijsttrekkers, dit zijn de mensen die het hoogstgeplaatst zijn op de kandidatenlijst. Hun taak is om de standpunten van de partij naar voren te brengen. Natuurlijk gaan deze campagnes niet alleen door fysiek naar plekken toe te gaan om dit te vertellen, ze zijn namelijk ook op in de media terug te vinden. Sterker nog, de media speelt een grote rol voor de campagnes. Dit gebruiken ze namelijk voor stemmen te winnen van zwevende kiezers. Zwevende kiezers zijn kiezers die niet bij elke verkiezing voor dezelfde partij stemmen.

Slot/samenvatting (50 woorden)[edit]

In deze tekst hebben we het gehad over de verschillende verkiezingen die we in Nederland hebben. Wat getrapte en directe verkiezingen zijn. Wanneer je in Nederland mag stemmen en jezelf verkiesbaar mag stellen. Wat campagnes inhouden en wat de lijsttrekkers voor rol hierbij hebben. Wat spindoctors zijn. En hoe de partijen zwevende kiezers proberen binnen te halen.

Bronvermelding / links[edit]

[Verkiezing]

[Verkiezingen in Nederland]

[Eilandsraadverkiezing]

[Kiescollegeverkiezing]

[Tweede kamer verkiezingen]

[Election]

[Election in the Netherlands]

[Lijsttrekker]

[Thema's maatschappijleer 20-21 havo]