Wat is democratie?

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search

Wat is democratie?

Inleiding

Democratie is een vorm van bestuur waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke beslissingen, dat betekent hoe wetten worden gemaakt en het land wordt bestuurd. Nederland is bijvoorbeeld ook een democratisch land. Al die besluiten hebben invloed op ons leven, zoals de besluiten op het gebied van welvaart, volksgezondheid, onderwijs, openbare orde en veiligheid et cetera. Die beslissingen zijn zo belangrijk, omdat wij daarvoor belasting betalen.

Directe en indirecte democratie

Directe democratie of ook wel genoemd het referendum is waarbij stembevoegde burgers rechtstreeks mogen stemmen over een wetsvoorstel of politiek vraagstuk. Een voorbeeld daarvan is uit de Griekse oudheid in Athene, hier stemde rijke mannen op het centrale stadsplein samen over belangrijke besluiten. Het bekendste voorbeeld uit de recente geschiedenis van een referendum is toen Groot-Brittannië ervoor koos om via een referendum uit de EU te stappen (Brexit). Indirecte democratie betekent dat het volk niet zelf de beslissingen maakt, dat laten ze over aan de vertegenwoordigers in het parlement die door hun zijn gekozen.

Parlementaire democratie

We spreken bij indirecte democratie ook wel van een parlementaire democratie. Dat noemen wij zo, omdat de gekozen vertegenwoordigers het parlement vormen. De rechtsstaat met zijn grondrechten vormt de basis van onze democratie. Er zijn vier belangrijke basisregels die in de Grondwet zijn vastgelegd in Nederland:

  • Burgers hebben politieke grondrechten.
  • Over de politieke besluitvorming staan belangrijke regels in de grondwet.
  • Een democratie houdt rekening met de rechten van de minderheden, ondanks het meerderheidsprincipe.
  • Er is persvrijheid ( journalisten bepalen zelf waar ze een bericht over geven en op welke manier zij dat doen).

Een dictatuur is dus het tegenovergestelde van een democratie. Bij een dictatuur is alle macht bij één persoon of een kleine groep mensen. Noord-Korea is bijvoorbeeld een dictatuur.

Slot

Indirecte democratie werkt beter, dan kom je wel minder snel tot besluiten met een klein groepje (parlement), maar die besluiten worden wel sneller geaccepteerd door de bevolking. Omdat mensen daar vertrouwen in hebben. Een democratie zorgt er ook voor dat er een scheiding is der machten (Trias politica): wetgevende macht, rechtsprekende macht en de uitvoerende macht. Dat is een balans van machten die ervoor zorgt dat de rechten van de mensen beschermd blijven.

Bronvermelding