Wiki-artikel schrijven

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
Ballpoint-pen-parts.jpg

Je gaat een artikel schrijven voor een wiki. Dit is een informatieve tekst over een onderwerp met uitleg en voorbeelden. Bij deze opdracht is de tekst bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6/7/8) en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dus leerlingen van ongeveer 9-12 jaar.

Werkwijze[edit]

Kroontjespen-2.JPG
 • Schrijf het helemaal zelf. Als je tekst van internet kopieert en plakt, wordt het artikel zonder meer afgekeurd.
 • Maak gebruik van meerdere bronnen voor informatie (teksten, video's).
 • Gebruik alleen afbeeldingen van andere wiki's. Bijvoorbeeld: https://wikipedia.org/ of https://commons.wikimedia.org.

Stap 1: zoek informatie[edit]

Zoek informatie over jouw onderwerp:

Als je bruikbare informatie hebt gevonden, kopieer en plak de link dan onder jouw artikel. Dit wordt later de bronvermelding.

Stap 2: ordenen van informatie[edit]

Grafietpotloden.jpg

Zet de gevonden informatie op een rijtje: wat wil je precies gaan schrijven? Gebruik hiervoor steekwoorden en denk alvast na over en alinea-indeling. Uiteindelijk maak je 3 alinea's (inleiding, kern, slot) en maak je gebruik van 350-500 woorden.

Stap 3: schrijf een inleiding[edit]

In de inleiding vertel je wat het onderwerp betekent en waar het over gaat. Maak gebruik van voorbeelden en beschrijf in eenvoudige taal zo goed mogelijk waar dit onderwerp mee te maken heeft.

Stap 4: schrijf een middenstuk[edit]

Inoxcrom Wall Street. Ballpoint 3.jpg

Hier vertel je wat meer over het onderwerp. Zaken die in de inleiding niet genoemd zijn. Je legt belangrijke onderdelen uitgebreider uit. Voor elk deel-onderwerp gebruik je een nieuwe alinea. Dus in het middenstuk kun je meerdere alinea's maken.

Stap 5: schrijf een slot[edit]

In de laatste alinea vertel je een laatste dingen over het onderwerp, of je geeft een samenvatting of overzicht.

Stap 6: bronvermelding/links[edit]

In de bronvermelding zet je de links naar de webpagina's waar je de informatie vandaan hebt. Dit moet precies zijn. Dus een link naar een specifiek artikel of stuk informatie en niet de algemene website.

Dus wel: https://schooltv.nl/link/de-tweede-kamer/

En niet: https://schooltv.nl/

Stap 7: afbeeldingen toevoegen[edit]

03-BICcristal2008-03-26.jpg

Zoals gezegd komen de afbeeldingen van een andere wiki (commons.wikimedia.org is de verzamelplek). Deze afbeeldingen zijn vrij van auteursrechten. Je kunt de afbeeldingen aan de tekst toevoegen door deze te kopieren en te plakken. Zet dan wel de link naar de plek op internet waar deze afbeelding vandaan komt in de bronvermelding.

Stap 8: tekst opmaken[edit]

Zorg dat de alinea-indeling klopt en maak gebruik van witregels voor de leesbaarheid. Maak gebruik van tussenkopjes.

Stap 9: spelling en zinsbouw controleren[edit]

Vulcan Ink Pencil advertisement, 1915.jpg

Lees de tekst vanaf begin tot eind nog een paar keer goed door en controleer of de spelling juist is. Ga ook na of de zinnen niet te kort of te lang zijn en of het gemakkelijk te lezen is.

Stap 10: laat het checken[edit]

Laat jouw tekst aan anderen lezen en vraag wat men goed vindt aan het artikel en wat mogelijk nog beter kan.

Beoordeling[edit]

1. De gevonden informatie past goed bij het onderwerp en behandelt verschillende deelonderwerpen. 10 punten
2. De informatie is goed leesbaar voor de doelgroep                        10 punten
3. In de inleiding wordt met behulp van voorbeelden verteld waarover het onderwerp gaat.      10 punten
4. In het middenstuk wordt uitgebreid(er) op het onderwerp ingegaan.                10 punten
5. In het slot wordt een in het algemeen nog iets over het onderwerp verteld.           10 punten
6. In de bronvermelding staan links naar de gebruikte informatie en afbeeldingen.         10 punten
7. De afbeeldingen passen bij de tekst en zijn vrij van auteursrechten.              10 punten
8. Er is gebruik gemaakt van alinea's, witregels en tussenkopjes.                 10 punten
9. De spelling klopt en zinsbouw leest prettig.                          10 punten
10.                                                10 punten

Samengevat / check[edit]

Caran d'Ache Farbstifte.JPG
 • Helemaal zelf geschreven
 • Bedoeld voor leerlingen van 9-12 jaar
 • 350-500 woorden
 • Minimaal 3 alinea's
 • Bronvermelding met complete links

Links[edit]