Main Page

From Samenleving
Revision as of 08:53, 6 February 2021 by Pbuddenberg (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Grün - The End of Dinner.jpg

Op deze wiki vind je informatie over onze samenleving:

Hoe is de Nederlandse samenleving geworden zoals die is, op wat voor manieren hebben we met anderen te maken en wat kunnen we leren van de geschiedenis en inrichting van de samenleving?

Deze wiki sluit aan bij de vakken:

  • maatschappijleer;
  • geschiedenis;
  • economie;
  • aardrijkskunde.


Onderwerpen

De samenleving
Cultuur
Sociale verschillen
Macht
Beeldvorming
Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Pluriforme samenleving
Verzorgingsstaat

Maatschappelijke problemen
Waarden en normen
Belangen
Macht en machtsmiddelen
Sociale ongelijkheid
Sociale cohesie
Betrouwbare informatie
Manipulatie, propaganda en indoctrinatie
Referentiekader en selectieve waarneming

Stereotypen en vooroordelen
Regels en wetten
Rechtvaardigheid
Ontstaan van de rechtsstaat
Rechten en plichten
Basisprincipes van de rechtsstaat
Verdeling van de machten
Grondrechten en grondwet
Legaliteitsbeginsel

Veiligheid en vrijheid
Misdrijven en overtredingen
Het opsporingsonderzoek
Bevoegdheden van de politie
De rechtszaak
Redenen om te straffen
Straffen door de eeuwen heen
Soorten straffen
Jongeren strafrecht

Wat is democratie?
Algemeen belang
Directe en indirecte democratie
Kenmerken parlementaire democratie
Dictatuur en democratie
Dictatuur
Kenmerken dictatuur

Politieke stromingen
Ideologieën
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Populisme
Progressief en conservatief

Politieke partijen

Verkiezingen

Wat is maatschappijleer?

Jongeren
Cultuur en socialisatie
Aangeboren of aangeleerd?
Hoe leren we?
Sociale controle, sancties en internalisatie
Identiteit en rolpatronen
Tolerantie en associaal gedrag
Groepsnormen en groepsdruk

Politiek

Nederland en de wereld

Take thee a great roll, and write on it with a man’s pen.jpg

Wat is maatschappijleer?

Recht en rechtvaardigheid

Politieke partijen
De regering

Opdrachten

Verwerkingsopdracht wiki-artikel
Afbeelding maken voor Wikimedia Commons
Wiki-artikel schrijven
Opdracht LO

Deelopdrachten

Een account aanmaken bij een wiki

Afbeeldingen

Cultuur Geschiedenis Pluriforme samenleving Politiek Werk

Overig

Lesboek aardrijkskunde