Main Page

From Samenleving
Jump to navigation Jump to search
Grün - The End of Dinner.jpg

Op deze wiki vind je informatie over onze samenleving:

  • Hoe is de Nederlandse samenleving geworden zoals die is?
  • Op wat voor manieren hebben we met anderen te maken en welke rechten en plichten heb je als burger?
  • Wat zijn de uitdagingen van dit moment en wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Met welke landen hebben we (handels)relaties en hoe wordt er samengewerkt?
  • Wat is de rol van Nederland in Europa en de wereld?

Dit sluit aan bij de vakken maatschappijleer, geschiedenis, economie en aardrijkskunde.

Onderwerpen

De samenleving
Cultuur
Sociale verschillen
Macht
Beeldvorming
Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Pluriforme samenleving
Verzorgingsstaat

Maatschappelijke problemen
Waarden en normen
Belangen
Macht en machtsmiddelen
Sociale ongelijkheid
Sociale cohesie
Betrouwbare informatie
Manipulatie, propaganda en indoctrinatie
Referentiekader en selectieve waarneming

Stereotypen en vooroordelen
Regels en wetten
Rechtvaardigheid
Ontstaan van de rechtsstaat
Rechten en plichten
Basisprincipes van de rechtsstaat
Verdeling van de machten
Grondrechten en grondwet
Legaliteitsbeginsel

Veiligheid en vrijheid
Misdrijven en overtredingen
Het opsporingsonderzoek
Bevoegdheden van de politie
De rechtszaak
Redenen om te straffen
Straffen door de eeuwen heen
Soorten straffen
Jongeren strafrecht

Wat is maatschappijleer?

Recht en rechtvaardigheid

Wat is democratie?
Politieke stromingen
Politieke partijen
Verkiezingen
De regering


Opdrachten

Verwerkingsopdracht wiki-artikel
Wiki-artikel schrijven
Opdracht LO

Afbeeldingen